hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
Số ký hiệu văn bản 18899/BTC-KBNN
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 18899.pdf