quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu văn bản 46/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 21/04/2017
Trích yếu nội dung quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Nghi dinh so 46-2017-NĐ-CP về dieu kien dầu tư và hoat dong giao duc.PDF