tổ chức các Hội nghị về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018
Số ký hiệu văn bản 167/CĐGD
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Trích yếu nội dung tổ chức các Hội nghị về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Chánh Thảo
Tài liệu đính kèm 167-CDGD Vv to chuc Hoi nghi DS-KHHGD va tap huan CBCDCS.doc