quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới g/đ 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 43/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 12/05/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới g/đ 2016-2020
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm 43.pdf