mời dự bốc thăm thứ tự các đội thi và thong nhất quy chế hội thi
Số ký hiệu văn bản 122/GM-BVSTBPN
Ngày ban hành 08/11/2018
Ngày hiệu lực 08/11/2018
Trích yếu nội dung mời dự bốc thăm thứ tự các đội thi và thong nhất quy chế hội thi
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Bá Ninh
Tài liệu đính kèm 122_signed.pdf