Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
Số ký hiệu văn bản 65/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông tư số 65-2021-TT-BTC ngày 29-7-2021 cua Bo Tai Chinh.pdf