Kiểm tra, khảo sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường, nhiệm vụ năm học và chấp hành kỷ cương, nền nếp hành chính trong hoạt động quản lý, giáo dục của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục khác thuộc các cấp học.
Số ký hiệu văn bản 09/KHKT-TTr
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Kiểm tra, khảo sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường, nhiệm vụ năm học và chấp hành kỷ cương, nền nếp hành chính trong hoạt động quản lý, giáo dục của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục khác thuộc các cấp học.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 09.pdf