V/v hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa
Số ký hiệu văn bản 116/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm Huong-dan-thu-tuc-dau-thau-2023.pdf