Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2152/SGDĐT-NVDH 13/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDMN. Tải về
2153/SGDĐT-NVDH 13/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 Tải về
2158/SGDĐT-NVDH 13/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 Tải về
494/SGDĐT-NVDH 09/03/2021 Hướng dẫn triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021 Tải về
452/SGDĐT-NVDH 04/03/2021 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT Tải về
62/SGDĐT-NVDH 11/01/2021 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT Tải về
4917/HD-SGDĐT 26/11/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Raglai dành cho cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng dân tộc, miền núi của tỉnh Tải về
1890/HD-SGDĐT 07/08/2018 Thực hiện Chương trình lớp đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số Raglai Tải về
325/HD-SGDĐT 25/01/2018 triển khai Kế hoạch số 4375/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực GDĐT tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 2030 Tải về
505/HD-SGDĐT 21/03/2017 thực hiện việc dạy thêm, học thêm theo QĐ 62/2012/QĐ-UBND và QĐ 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về