Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1245/KLTT-SGDĐT 05/06/2023 Kết luận Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục công tác quản lý, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh chương trình giáo dục phổ thông 2006 Tải về
1247/KLTT-SGDĐT 05/06/2023 KẾT LUẬN THANH TRA chuyên ngànhnh công tác quản lý, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học - CTGDPT 2018 (mới) và CTGDPT 2006 Tải về
873/KLTT-SGDĐT 16/04/2019 Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh cấp THCS (đột xuất) Tải về
5018/KLTT-SGDĐT 06/12/2018 Kết luận thanh tra chuyên ngành về quản lý các khoản thu, chi ngoài quy định của nhà nước đầu năm học 2018-2019 tại các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
4902/KLTT-SGDĐT 26/11/2018 Kết luận thanh tra thực hiện các quy định về thành lập, cấp phép và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
1169/KLTT-SGDĐT 09/05/2018 công tác quản lý, thực hiện nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cấp TrH Tải về
1171/KLTT-SGDĐT 09/05/2018 Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cấp Trung học Tải về
641/KLTT-SGDĐT 13/03/2018 kết luận thanh tra chuyên ngành phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước Tải về
3238/KL-SGDDT 26/12/2017 Thực hiện quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Tải về
2615/KLTT-SGDĐT 14/11/2017 kết luận thanh tra chuyên ngành về quản lý các khoản thu, chi ngoài quy định của nhà nước đầu NH 2017-2018 tại CSGD thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
12