TRANG CHỦ TRANG CHỦ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014 TRA CỨU THÔNG TIN THI LỚP 10 THPT (2014-2015)
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Chương trình học bổng   -   Thông báo 660/TB-SGDĐT ngày 27/4/2015 kết quả cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia NH 2014-2015   -   Công văn 662/SGDĐT-KTKĐ ngày 27/4/2015 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT DTNT và THPT chuyên NH 2015-2016   -   Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 HD một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP   -   Quyết định 229/QĐ-SGDĐT ngày 25/4/2015 Thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến,đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận năm học 2014-2015   -   Thông báo 640/TB-SGDĐT-GDTrH ngày 23/4/2015 kết quả hội thi GDCN Giỏi cấp TrH cấp tỉnh lần thứ nhất-năm 2015   -   Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2015-2016   -   Công văn 620/SGDĐT-TCCB ngày 21/4/2015 thống kê, xác lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức   -   Thông báo 611/TB-SGDĐT ngày 17/4/2015 kết quả tổ chức ĐH Điền kinh HS phổ thông tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI năm 2015   -   Công văn 605/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/4/2015 hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2015   -  
Phòng chức năng >> Giáo dục tiểu học

 1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhượng   

- Chuyên môn: Cử nhân chính trị

- Điện thoại: (068)3831976

-Email: vannhuong@ninhthuan.edu.vn;

phonggdth.soninhthuan@moet.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung


 

2. Phó phòng: Mai Thị Lệ Hoa

- Chuyên môn: ĐHSP ngành tiểu học

- Điện thoại: (068)3831850

- Email: lehoa@ninhthuan.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: chuyên môn tiểu họcI. Chức năng :

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, đề án về giáo dục Tiểu học;

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục Tiểu học đã ban hành;

3. Giúp Giám đốc kiểm tra các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, thành phố về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý giáo dục Tiểu học;

4. Giúp Giám đốc quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học ở bậc Tiểu học; triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học-Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi;

5. Theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình giáo dục tiểu học trong từng học kỳ, từng năm học và từng giai đoạn; đề xuất các giải pháp phát triển toàn diện bậc Tiểu học trên địa bàn tỉnh;

6. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn việc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, đồ dùng dạy học, sáng kiến kinh nghiệm của bậc học;

7. Hướng dẫn, triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cấp học;

8. Phối hợp với Phòng GDCN-GDTX xây dựng và triển khai thực hiện nội dung, phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học. Hướng dẫn các phòng Giáo dục-Đào tạo thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học;

9. Phát hành, hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm phục vụ quản lý hoạt động dạy và học ở bậc Tiểu học;

10. Tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, triển khai các đề án, các  chương trình có liên quan đến giáo dục Tiểu học;

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
  Thông báo - Hội họp
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 1027
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft