TRANG CHỦ TRANG CHỦ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014 TRA CỨU THÔNG TIN THI LỚP 10 THPT (2014-2015)
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
Công văn 1436/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2014 hướng dẫn thực hiện thông tư 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT   -   Hướng dẫn 1431/HD-SGDĐT ngày 16/9/2014 tự đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí về giáo dục và đào tạo đối với các xã xây dựng nông thôn mới   -   Công văn 1434/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/9/2014 phổ biến thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015   -   Công văn 185/TTr ngày 16/9/2014 tổ chức kiểm tra,đánh giá chất lượng trang thiết bị dạy học từ năm 2010-2012 tại các đơn vị   -   Công văn 1414/SGDĐT-TCCB ngày 15/9/2014 thực hiện báo cáo thống kê, số lượng, chất lượng CBCCVC theo định kỳ hàng năm   -   Công văn 1424/SGDĐT-GDMN ngày 15/9/2014 lập kế hoạch và thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2014-2015   -   Công văn 1416/SGDĐT-GDDT ngày 15/9/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDDT   -   Công văn 1406/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2014 triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015   -   Công văn 1402/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 12/9/2014 tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014   -   Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ A - Tin học Khóa thi ngày 07/9/2014 tại Cơ sở Ngoại ngữ - Tin học Bưu điện   -  
Phòng chức năng >> Giáo dục tiểu học

 1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhượng   

- Chuyên môn: Cử nhân chính trị

- Điện thoại: (068)3831976

-Email: vannhuong@ninhthuan.edu.vn;

phonggdth.soninhthuan@moet.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung


 

2. Phó phòng: Mai Thị Lệ Hoa

- Chuyên môn: ĐHSP ngành tiểu học

- Điện thoại: (068)3831850

- Email: lehoa@ninhthuan.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: chuyên môn tiểu họcI. Chức năng :

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, đề án về giáo dục Tiểu học;

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục Tiểu học đã ban hành;

3. Giúp Giám đốc kiểm tra các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, thành phố về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý giáo dục Tiểu học;

4. Giúp Giám đốc quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học ở bậc Tiểu học; triển khai thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học-Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi;

5. Theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình giáo dục tiểu học trong từng học kỳ, từng năm học và từng giai đoạn; đề xuất các giải pháp phát triển toàn diện bậc Tiểu học trên địa bàn tỉnh;

6. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn việc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, đồ dùng dạy học, sáng kiến kinh nghiệm của bậc học;

7. Hướng dẫn, triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cấp học;

8. Phối hợp với Phòng GDCN-GDTX xây dựng và triển khai thực hiện nội dung, phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học. Hướng dẫn các phòng Giáo dục-Đào tạo thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học;

9. Phát hành, hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm phục vụ quản lý hoạt động dạy và học ở bậc Tiểu học;

10. Tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, triển khai các đề án, các  chương trình có liên quan đến giáo dục Tiểu học;

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
  Thông báo - Hội họp
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 322
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft