TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
Công văn 1403/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 27/8/2015 thông báo chương trình học bổng GKS của Chính phủ HQ và chế độ học bổng của trường CĐ YeungJin   -   Công văn 1404/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 27/8/2015 tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2015-2016   -   Lịch công tác tuần 35/2015 (Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015)   -   Công văn 1393/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 26/8/2015 hướng dẫn đăng ký xét tuyển các nguyện vọng bổ sung vào trường ĐH, CĐ   -   Công văn 1350/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 17/8/2015 đăng ký dự thi kỳ thi CC Tiếng Anh Quốc tế của Đại học Cambridge   -   Quyết định 625/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2015 ban hành danh mục hồ sơ của Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận năm 2015   -   Quyết định 1785/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 cấp phát gạo tạm ứng HKI NH 2015-2016 hỗ trợ cho HS tại các trường học ở khu vực có đk KT-XH đặc biệt khó khăn   -   Công văn 1361/SGDĐT-GDTH ngày 18/8/2015 triệu tập đại biểu tham dự HN triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Tiểu học   -   Công văn 1360/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2015 triệu tập đại biểu tham dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016   -   Giấy mời 26/GM-CĐGD ngày 17/8/2015 Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Thuận năm học 2014 – 2015   -  
Label

Số: 1410 /SGDĐT- GDTrH                                                                   Ninh Thuận, ngày 7 tháng 9  năm 2011

V/v Phối hợp chỉ đạo và triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012

 

Kính gửi:

                   - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố;

                   - Hiệu trưởng trường PT DTNT Thuận Bắc, PT DTNT Pi Năng Tắc,  PT DTNT Ninh Sơn.

 

Thực hiện công văn số 5667/ BGDĐT- CTHSSV ngày 25/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012. Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận yêu cầu các phòng GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chỉ đạo triển khai tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012 trong các trường học với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức, triển khai việc lồng ghép các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh với nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng cụ thể, thiết thực. Trọng tâm triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2011 - 2012 với chủ đề:

                         “Vâng lời Bác dạy

                                     Học giỏi, chăm ngoan

                                     Làm nghìn việc tốt

                                     Tiến bước lên Đoàn”

          2. Tổ chức tốt chương trình “Đêm hội trăng rằm” vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của thiếu nhi.

          3. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến với làng nghề, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Tổ chức tốt trong thiếu nhi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

4. Triển khai đồng bộ chương trình “ Dự bị đội viên”, “Rèn luyện đội viên” theo các chuyên hiệu gắn với chương trình giáo dục phổ thông trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường, thường xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa thể thao cho thiếu nhi. Triển khai “ Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên” đến các liên đội, các em nhi đồng, đội viên. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức các mô hình trại cho thiếu nhi như: Trại huấn luyện kỹ năng sống, trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò;  tổ chức các chơi dân gian cho học sinh....

5. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội thông qua chương trình “Rèn luyện phụ trách”, tạo điều kiện cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội  tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ...

6. Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hổ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tham gia tốt Liên hoan “Thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc lần thứ II” (khi có công văn triệu tập)

7. Các trường trung học cơ sở tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ”, tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn thông qua việc biểu dương, tôn vinh các tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; định hướng cho thiếu nhi trong việc xác định lý tưởng sống, xây dựng ước mơ hoài bão đẹp.

8. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở Đội triển khai phong trào “ Kế hoạch nhỏ” góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh; ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc trong mỗi thiếu nhi.

9. Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng nếp sống văn hóa trường học, tăng cường đầu tư hơn nữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Đội, đáp ứng các yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đội trong trường học./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT (Vụ CTHSSV);                                                             

- Tỉnh đoàn;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Phòng GDTH;                                                                                                  Đã ký

- Website Sở GD&ĐT Ninh Thuận;                        

- Lưu: GDTrH, VT.                                                                                                                 

                                                                                                                        Lê Bá Phương

Số: 1403 /SGDĐT-GDTH                                                                                  Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2011

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC

HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI

 

Thực hiện thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các hội thi từ cơ sở đến cấp tỉnh thực sự có nề nếp, khoa học và hiệu quả; Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU TỔ CHỨC HỘI THI

      1. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:

1.1 Mục đích Hội thi:

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học và thực hiện Chương trình giáo dục tiểu học.

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ý thức tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, tạo động lực phát triển cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ, từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng  giáo dục.

d) Là căn cứ để lựa chọn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện, tỉnh và đại diện cho tỉnh tham dự liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

 

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Số:1419/SGDĐT-GDTrH                                                                             Ninh Thuận, ngày 07 tháng 9  năm 2011

V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất, ngoại khóa, y tế trường học năm học 2011 - 2012

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

- Các trường và trung tâm trực thuộc.

 

Thực hiện công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác HS-SV, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011-2012; Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011-2012 trong các trường học và các trung tâm như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và các cuộc vận động Hai không; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

2. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT, chú trọng thực hiện các nội dung sau:

a) Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường và phòng chống tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyến (Games online) đối với học sinh; rèn luyện giáo dục kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.

b) Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhà trường. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.

c) Đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ, giáo dục thể chất và thể thao trường học.

d) Tăng cường công tác Y tế trường học. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục.

e) Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, phòng giáo dục huyện, thành phố chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc lần thứ VIII - 2012 tại Cần Thơ.

 

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Số:  1421  /SGDĐT-GDTrH                                                                     Ninh Thuận, ngày 7 tháng 9  năm 2011

V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học

Kính gửi:    

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;  

- Hiệu trưởng trường phổ thông trực thuộc;

- Giám đốc trung tâm KT TH-HN, trung tâm GDTX

Thực hiện công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Giáo dục phổ thông; Sở GD&ĐT hướng thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị yêu cầu giáo viên của đơn vị mình thực hiện nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh; Các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lý thuyết theo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học” của Bộ GD&ĐT được đăng trên wibeside của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận (đính kèm công văn này).

Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 (là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT) và được áp dụng từ năm học 2011-2012. Nếu giáo viên và học sinh sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp.

2. Để việc dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của các trường, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường giao cho tổ, nhóm chuyên môn căn cứ vào khung phân phối chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của từng môn học để thực hiện cho phù hợp với điều kiện của trường. Việc thực hiện điều chỉnh số tiết dạy hoặc PPCT phải được Hiệu trưởng phê duyệt gửi về Phòng GD&ĐT đối với các trường THCS và gửi về Sở GD&ĐT đối với các đơn vị trực thuộc để theo dõi và quản lý việc thực hiện.

3. Việc thực hiện các tiết đã dạy học trước khi có công văn này được giữ nguyên, không thay đổi số tiết đã ghi trong sổ đầu bài. Áp dụng thực hiện việc chỉnh nội dung dạy học từ ngày 12/9/2011 (từ tuần thứ 5 của năm học 2011-2012). Các đơn vị cần trang bị SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 để giáo viên đối chiếu thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để phối hợp giải quyết và thống nhất thực hiện chung trong toàn tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên                        (Thực hiện);                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT    (Báo cáo);

- Phòng KT&QLCLGD; GDCN&GDTX;

- Chuyên viên bộ môn Phòng GDTrH;                                                                   (Đã kí)

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.                                                               

                                                                                                                                Lương Hồng Sơn

Số:  1441/KH –CĐGD-Sở GD&ĐT                                                         Ninh Thuận, ngày 12   tháng 9  năm 2011

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011 – 2012;

Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động công đoàn năm học 2011 – 2012

Công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi  “Nhà giáo - Tình yêu và trách nhiệm" lần thứ IV năm 2011 như sau:     

            I. Mục đích:

- Góp phần thực hiện tốt chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15.6.2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục";

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"....

- Tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, học tập lẫn nhau nhằm góp phần xây dựng Văn hoá nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

            II. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Mỗi đơn vị cơ sở tham gia dự thi lập một đội thi gồm 03 thí sinh.

            III. Nội dung và hình thức:

1. Nội dung:

- Kiến thức sư phạm; xã hội;

- Năng khiếu, tài năng thể hiện Tình yêu - Trách nhiệm với ngành nghề, gia đình và cộng đồng của nhà giáo.

 

2. Hình thức: Thi theo đội

- Bốc thăm trả lời câu hỏi ;

- Thi năng khiếu nhà giáo.

            IV. Thời gian, địa điểm:

1. Thi vòng bảng:

- Các CĐGD huyện, thành phố tổ chức thi để chọn 3 đội đại diện cho 3 bậc học: Mầm non, Tiểu học, THCS trong tháng 10/2011 gởi danh sách các đội dự thi chung kết về CĐ ngành hạn chót ngày 04/11/2011.

- CĐGD tỉnh tổ chức thi vòng loại cho các trường trực thuộc để chọn 7 trường vào chung kết dự kiến từ 05.11 đến hết 06/11/2011 tại hội trường trường PTDT nội trú tỉnh.

 

2. Thi vòng chung kết: dự kiến

- Thời gian: từ  12/11 – 13/11/2011.

- Địa điểm: tại Trung tâm Văn hoá tỉnh

 

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Số:  1450 / SGDĐT-GDTrH                                                         Ninh Thuận, ngày 13  tháng 9  năm 2011

V/v Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học năm học 2011-2012

 

Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

                                      - Các Trường phổ thông trực thuộc Sở;

                                      - Các Trung tâm kỹ thuật TH – HN;

                                      - Trung tâm GDTX tỉnh.

Căn cứ Điều lệ số 5259/THPT ngày 14/06/2000 của Bộ GD&ĐT về việc "Tổ chức cuộc thi Giải toán trên máy tính Casio"; Sở GD&ĐT hướng dẫn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011-2012 như sau:

1. Các qui định:

    1.1. Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2022/ SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2010 của Sở GD&ĐT về việc "Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học năm học 2010-2011" về các nội dung: Đối tượng dự thi; Điều kiện dự thi;  Đăng ký dự thi và hồ sơ thi; Nội dung thi; Đề thi và giấy thi; Nguyên tắc xét giải; Tổ chức thực hiện; ...

    1.2. Đội tuyển dự thi:

          a) Đối với cấp THCS:

          - Mỗi phòng GD&ĐT thành lập một đội tuyển môn Toán lớp 9 THCS có nhiều nhất là 10 thí sinh. Riêng phòng GD&ĐT Phan Rang – Tháp Chàm và phòng GD&ĐT Ninh Phước đội tuyển nhiều nhất là 15 thí sinh.

          - Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành lập một đội tuyển môn Toán lớp 9 THCS có nhiều nhất là 05 thí sinh.

          b) Đối với cấp THPT:

          Mỗi đơn vị dự thi thành lập nhiều nhất 4 đội tuyển lớp 12 THPT của 4 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; mỗi đội tuyển có nhiều nhất là 10 thí sinh. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mỗi đội tuyển nhiều nhất là 15 thí sinh.

          c) Đối với cấp GDTX THPT:

          Mỗi đơn vị dự thi thành lập một đội tuyển môn Toán có nhiều nhất là 10 thí sinh. Riêng trung tâm GDTX tỉnh đội tuyển nhiều nhất là 15 thí sinh.

2. Lịch thi năm học 2011 - 2012:

    2.1. Đăng ký số lượng dự thi: Gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 30/12/2011.

    2.2. Hồ sơ dự thi và kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh: Gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/01/2012.

    2.3. Coi thi và chấm thi:

          a) Hội đồng thi: Toàn tỉnh thành lập một hội đồng coi thi đặt tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận.

          b) Lịch thi:

          + Ngày 10/02/2012 (thứ Sáu): Họp lãnh đạo hội đồng thi.

          + Ngày 11/02/2012 (thứ Bảy): Họp toàn thể Hội đồng coi thi; kiểm tra cơ sở vật chất; hồ sơ thi và xét điều kiện dự thi của thí sinh.

          + Ngày 12/02/2012 (Buổi sáng ngày Chủ nhật):

            * Từ 07 giờ: Tập trung thí sinh; Khai mạc kỳ thi; Học nội quy thi.

            * Từ 08 giờ: Tổ chức coi thi theo lịch sau:

 

Môn thi

Cấp học

Thời điểm

mở bì đề 

tại phòng HĐ

Thời điểm phát đề cho thí sinh

Thời điểm tính giờ

làm bài

Thời gian

làm bài

Toán

Lớp 9 THCS

8 giờ 15 phút

8 giờ 25 phút

8 giờ 30 phút

150 phút

Lớp 12 THPT

Lớp 12 GDTX THPT

Vật lý

Lớp 12 THPT

Hóa học

Lớp 12 THPT

Sinh học

Lớp 12 THPT

          c) Chấm thi và thông báo kết quả: Từ ngày 13/02/2012 đến 19/02/2012.

    2. 4. Lưu ý:

    - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm (giấy có in đề thi, có những ô trống để ghi đáp số và ghi các bước giải).

    - Thí sinh được phép mang vào phòng thi các đồ dùng học tập theo quy định tại công văn số 5259/THPT ngày 14/6/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; máy tính sử dụng là các loại máy Casio fx – 500 MS, ES và 570 MS, ES; Vinacal Vn-500MS, 570MS.

3.  Dự thi cấp quốc gia:

    3.1. Về hồ sơ thí sinh dự thi cấp quốc gia: Thí sinh được tuyển chọn vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia nộp 01 ảnh (4 x 6 cm) để làm Thẻ dự thi cấp quốc gia.

    3.2. Thời gian và địa điểm dự thi cấp quốc gia: Sở sẽ thông báo khi có công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Sở (qua Phòng GDTrH, ĐT số 3822658 - 3833773) để giải đáp và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh ./.

 

 Nơi nhận :                                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC

 - Như trên;                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

 - Vụ GDTrH và Vụ GDTX - Bộ GDĐT; 

 - Lãnh đạo Sở;

 - CT cổ phần XNK Bình Tây;

 - CT cổ phần Điện tử Việt-Nhật;                                                                             (Đã ký)

 - Phòng KH-TC, GDCN-GDTX; KT-QLCLGD; T.tra;

 - Chuyên viên có liên quan;

 - Website Sở GDĐT;   

 - Lưu : VT, GDTrH.                                                                                            Lương Hồng Sơn

 

Số: 1456/SGDĐT-GDTH                                                                              Ninh Thuận, ngày 13  tháng  9  năm 2011

V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội  dung dạy học cấp Tiểu học

Kính gửi:    Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

 

Thực hiện công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Giáo dục phổ thông. Đối với cấp tiểu học, nội dung dạy học được điều chỉnh theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh; giảm một số câu hỏi, bài tập theo hướng tinh giản, thiết thực. Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học  cụ thể như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các huyện thành phố, hướng dẫn các trường tiểu học triển khai đến từng giáo viên thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở cấp tiểu học theo tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học  dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011. Nếu giáo viên và học sinh sử dụng sách giáo khoa xuất bản trước năm 2011 thì  cần đối chiếu với sách giáo khoa xuất bản  năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp.

2. Việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học áp dụng từ ngày 19/9/2011 (từ tuần thứ 5 của năm học 2011-2012).

Nội dung tài liệu “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học” của Bộ GD&ĐT được đăng trên wibesite của Sở GD&ĐT Ninh Thuận.

3. Các đơn vị có nhu cầu đặt mua tài liệu “Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học” cần liên hệ tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Ninh Thuận.

           Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo  (qua Phòng GDTH).   

Nơi nhận:                                                                                                KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên    (Thực hiện);                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

- Vụ GDTH-Bộ GDĐT    (Báo cáo);

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDTH.                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                          

                                                                                                              Lương Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: 1540/HD-SGDĐT-GDTrH                                                                        Ninh Thuận, ngày 27 tháng  9  năm 2011

HƯỚNG DẪN

Đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông

và các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục từ năm học 2011-2012

 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 (gọi là Quy chế 40) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 40 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Quyết định 51);

Thực hiện công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2011-2012”; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục bằng nhận xét kết quả học tập từ năm học 2011-2012 như sau:

I. Đánh giá, xếp loại học lực học sinh THCS và học sinh THPT:

1. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực học sinh: Thực hiện theo Quy chế 40 và Quyết định 51 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD&ĐT.

2. Đánh giá, xếp loại học lực học sinh:

2.1. Các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS, môn Thể dục cấp THCS và cấp THPT được đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập; kết quả xếp loại trung bình các môn học trên được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học của học sinh.

2.2. Các môn học còn lại được đánh giá bằng điểm, tính điểm trung bình môn học và tham gia tính điểm trung bình các môn học sau một học kỳ, một năm học: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 474/GDTrH ngày 27/10/2006 của Sở GD&ĐT về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; áp dụng từ năm học 2006 - 2007”.

2.3. Về “Điều 9: Hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm học” áp dụng Khoản 2, Điều 1 của Quyết định 51.

2.4. Về “Điều 11: Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học” áp dụng theo Khoản 3, Điều 1 của Quyết định 51.

2.5. Về “Điều 13: Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm” khi thực hiện đánh giá bằng nhận xét học tập ba môn Mĩ thuật, Âm nhạc và Thể dục, áp dụng theo Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 51.

* Lưu ý: - Câu “Không có môn học nào điểm trung bình dưới …hoặc nhận xét dưới loại …” được hiểu là “Không có môn học nào điểm trung bình dưới … nhận xét dưới loại …”.

        - Có 5 (năm) trường hợp chiếu cố về xếp loại học lực thực hiện theo Điểm 6, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 51; ngoài ra không có trường hợp chiếu cố về xếp loại học lực nào khác.

II. Hướng dẫn đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS, môn Thể dục cấp THCS và cấp THPT:

    1. Quy định chung:

Trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra và xếp loại trung bình môn học giáo viên cần căn cứ vào yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng (tối thiểu) của bộ môn để nhận xét đánh giá học sinh; không yêu cầu quá cao như học sinh năng khiếu hoặc vận động viên về các môn học này và phải xem xét mức độ tiến bộ đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học.

a) Đánh giá các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục bằng nhận xét kết quả học tập được xếp theo 05 loại: Giỏi (G), Khá (K), Trung bình (Tb), Yếu (Y) và Kém (kém); kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học.

b) Các loại bài kiểm tra: Được thực hiện đầy đủ theo quy định và được đánh giá bằng nhận xét theo một trong 05 loại trên.

c) Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, cả năm học: Thực hiện theo Điểm 2, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định 51, được xếp theo 05 loại trên.

2. Về xếp loại học kỳ môn học thực hiện như sau:

a) Loại Giỏi (G), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:         

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại K trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại G; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại K trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại G, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

b) Loại Khá (K), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Tb trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại K trở lên; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Tb trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại K trở lên, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

c) Loại Trung bình (Tb), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Y trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại Tb trở lên; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Y trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại Tb trở lên, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

d) Loại Yếu (Y), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

  - Có nhiều nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại Y; hoặc

      - Có nhiều nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại Y, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

e) Loại Kém (kém): Các trường hợp còn lại.

  * Lưu ý: Nếu 2/3 hoặc 1/2 số bài kiểm tra là số thập phân thì giáo viên có thể thực hiện thêm bài kiểm tra thường xuyên để được kết quả 2/3, 1/2 số bài kiểm tra là số nguyên.

g) Chiếu cố xếp loại học kỳ các môn học Mĩ thuật, Âm Nhạc, Thể dục: Nếu xếp loại học kỳ đạt mức quy định cho từng loại nêu trên, nhưng do nhận xét của một bài kiểm tra thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên xếp loại học kỳ bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau: 

  - Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại G nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;

  - Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại G nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại K nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại K nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại Tb nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại kém thì xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại.

         2.3. Xếp loại cả năm các môn học Mĩ thuật, Âm Nhạc, Thể dục:

         a) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 1 (một) bậc thì xếp loại cả năm căn cứ vào kết quả xếp loại của học kỳ II (Ví dụ: học kỳ I xếp loại K, học kỳ II xếp loại Tb thì cả năm xếp loại Tb).

          b) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 2 (hai) hoặc 4 (bốn) bậc thì kết quả xếp loại cả năm là loại giữa hai bậc đó (ví dụ: học kỳ I xếp loại Y (kém), học kỳ II xếp loại K (G) thì cả năm xếp loại Tb).

c) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 3 (ba) bậc thì kết quả xếp loại cả năm là một trong các loại nằm giữa hai bậc đó, căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh (ví dụ: học kỳ I xếp loại Y, học kỳ II xếp loại G thì cả năm xếp loại K hoặc Tb).

III. Về sử dụng kết quả đánh giá xếp loại học sinh:

    1. Xét cho lên lớp hoặc không lên lớp: Thực hiện theo Điều 14 của Quy chế 40 và Khoản 5, Điều 1 của Quyết định 51.

    2. Kiểm tra lại các môn học: Thực hiện theo Khoản 6, Điều 1 của Quyết định 51.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc từ năm học 2011- 2012; trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa rõ, cần phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục trung học, điện thoại số 3822658 – 3821678) để giải đáp và thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                                                            KT.GIÁM  ĐỐC

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (B/cáo);                                                                       PHÓ GIÁM  ĐỐC

- TT. UBND tỉnh (B/cáo);

- GĐ, các Phó GĐ Sở (B/cáo);

- Các phòng GDĐT huyện, TP (T/hiện);

- Các trường phổ thông trực thuộc (T/hiện);                                                        (Đã ký)

- Trường phổ thông iSCHOOL (T/hiện);

- Trường CĐSP Ninh Thuận;

- Phòng chức năng thuộc Sở;

- Chuyên viên phòng GDTrH;                                                                       Lương Hồng Sơn

- Website của Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.

Số: 1600/SGDĐT-KHTC                                                                             Ninh Thuận, ngày 05     tháng  10   năm 2011

V/v điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ  GVHS bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2010 (đợt 2)

Kính gửi:

            - Trưởng Phòng GD-ĐT các huyện, TP;

            - Chủ tịch Công đoàn GD các huyện, TP;

            - Thủ trưởng, Chủ tịch CĐ các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ, về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

          Căn cứ công văn 3034/GDĐT-VP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, về việc đề nghị phân phối kinh phí vận động lũ lụt để hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh bị lũ lụt;

          Để sử dụng kinh phí đúng mục đích theo đề nghị của đơn vị hỗ trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh kế hoạch phân bổ từ nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2010 (đợt 2) theo công văn số 903/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn xét, duyệt và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ GVHS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2010; cụ thể như sau:

          1. Kế hoạch đã phân bổ:  (Theo công văn số 903/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo):  

 

Stt

Tên đơn vị

Hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng

bão lụt ( đợt 2 )

Ghi chú

1

Phòng GD&ĐT TP.Phan Rang

97.097.000đ

 

2

Phòng GD&ĐT Ninh Phước

72.102.000đ

 

3

Phòng GD&ĐT Ninh Sơn

40.184.000đ

 

4

Phòng GD&ĐT Thuận Nam

23.068.000đ

 

5

Phòng GD&ĐT Thuận Bắc

39.836.000đ

 

6

Phòng GD&ĐT Ninh Hải

37.875.000đ

 

7

Công đoàn ngành GD&ĐT

69.838.000đ

 

 

Tổng cộng

380.000.000đ

 

          2. Kế hoạch phân bổ sau khi điều chỉnh:

          (Theo nội dung công văn 3034/GDĐT-VP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh):

 

Stt

Tên đơn vị

Hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng

bão lụt ( đợt 2 )

Hỗ trợ cho các trường, học mua sách, vở cho học sinh

Tổng cộng

1

Phòng GD-ĐT TP.Phan Rang

57.097.000đ

40.000.000đ

97.097.000đ

2

Phòng GD-ĐT Ninh Phước

32.102.000đ

40.000.000đ

72.102.000đ

3

Phòng GD&ĐT Ninh Sơn

20.184.000đ

20.000.000đ

40.184.000đ

4

Phòng GD&ĐT Thuận Nam

3.068.000đ

20.000.000đ

23.068.000đ

5

Phòng GD&ĐT Thuận Bắc

19.836.000đ

20.000.000đ

39.836.000đ

6

Phòng GD&ĐT Ninh Hải

17.875.000đ

20.000.000đ

37.875.000đ

7

Công đoàn ngành GD&ĐT

29.838.000đ

40.000.000đ

69.838.000đ

 

Tổng cộng

180.000.000đ

200.000.000đ

380.000.000đ

          Căn cứ số tiền phân bổ theo từng nội dung chi đã điều chỉnh trên, các đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ chi hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng bảo lụt theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 công văn số 903/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo và dự toán chi hỗ trợ cho các trường, học mua sách, vở cho học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2011 để Sở tổng hợp và đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kinh phí về các đơn vị thực hiện.

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ và Phó GĐ Sở;

- TT Công đoàn ngành;

- Lưu VT, KHTC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Liêu

                                                                                     

Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
  Thông báo - Hội họp
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 1866
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft