TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Văn bản Sở GDĐT >> Thanh tra
Công văn số 1420/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2012 về hướng dẫn kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học năm học 2012-2013

Số:  1420 / SGDĐT-GDTrH                     Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9  năm 2012

V/v: Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học năm học 2012-2013

Kính gửi  :     - Các Phòng GD - ĐT huyện, thành phố; Các Trường phổ thông trực thuộc Sở; Các Trung tâm KTTH – HN; Trung tâm GDTX tỉnh.

 

Căn cứ Điều lệ số 5259/THPT ngày 14/06/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Tổ chức cuộc thi Giải toán trên máy tính Casio"; Công văn số 1386/SGDĐT-GDTrH ngày 31/08/2012 của Sở GDĐT về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012 - 2013”;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp tỉnh Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013 như sau:

1. Các qui định:

     1.1. Tiếp tục thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số: 1450/ SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2011 của Sở Giáo dục-Đào tạo về việc "Hướng dẫn kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ năm học 2011-2012" những vấn đề như: Đối tượng dự thi; Điều kiện dự thi;  Đăng ký dự thi và hồ sơ thi; Nội dung thi; giấy thi; Nguyên tắc xét giải; Tổ chức thực hiện; ...

     1.2. Đội tuyển dự thi:

                   a) Đối với cấp THCS:

                   Mỗi phòng GD&ĐT thành lập một đội tuyển môn Toán có nhiều nhất là 10 thí sinh. Riêng hai phòng GD&ĐT Phan Rang-Tháp Chàm và phòng GD&ĐT Ninh Phước đội tuyển nhiều nhất 15 thí sinh.

                   Các trường Dân tộc nội trú thành lập một đội tuyển môn Toán có nhiều nhất là 05 thí sinh.

                   b) Đối với cấp THPT: Mỗi đơn vị dự thi thành lập nhiều nhất 4 đội tuyển lớp 12 THPT của 4 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; mỗi đội tuyển có nhiều nhất  10 thí sinh. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đội tuyển nhiều nhất 15 thí sinh

                   c) Đối với GDTX THPT: Mỗi đơn vị dự thi thành lập một đội tuyển môn Toán có nhiều nhất 05 thí sinh. Riêng trung tâm GDTX tỉnh đội tuyển nhiều nhất 15 thí sinh.

2. Lịch thi năm học 2012 - 2013:

     2.1. Đăng ký số lượng dự thi: Gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 14/12/2012.

     2.2. Hồ sơ dự thi và kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh: Gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 02/01/2013.

     2.3. Coi thi và chấm thi:

            a) Hội đồng thi: Toàn tỉnh thành lập một hội đồng coi thi đặt tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Ninh Thuận.

            b) Lịch thi:

            + Ngày 18/01/2013 (thứ Sáu): Họp lãnh đạo hội đồng thi.

            + Ngày 19/01/2013 (thứ Bảy): Kiểm tra cơ sở vật chất; hồ sơ thi và xét điều kiện dự thi của thí sinh.

            + Ngày 20/01/2013 (Chủ nhật):

              * Từ 07 giờ: Tập trung thí sinh; Khai mạc kỳ thi; Học nội quy thi.

              * Từ 08 giờ: Tổ chức coi thi theo lịch sau:

 

Môn thi

Giờ  mở bì đề  tại phòng HĐ

Giờ phát đề cho thí sinh

Tính giờ

làm bài

Thời gian

làm bài

1. Lớp 9 THCS: Toán

2. Lớp 12 GDTX THPT: Toán

3. Lớp 12 THPT: Toán,

Vật lí, Hóa học, Sinh học

8 g 15 ph

8 g 25 ph

8 g 30 ph

120 phút

            c) Chấm thi và thông báo kết quả: Từ ngày 21/01 đến 28/01/2013.

     2. 4. Lưu ý:

     - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi của Sở GD&ĐT (giấy có in đề thi, có những ô trống để trả lời ghi đáp số và ghi các bước giải và có phách đính kèm).

     - Thí sinh được phép mang vào phòng thi các đồ dùng học tập theo quy định tại công văn số: 5259/THPT ngày 14/6/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; máy tính sử dụng là các loại máy Casio fx – 500 MS, ES và 570 MS, ES; Vinacal Vn-500MS, 570MS.

3.  Dự thi cấp quốc gia:

     3.1. Về hồ sơ thí sinh dự thi cấp quốc gia: Thí sinh được tuyển chọn vào đội tuyển cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia nộp 01 ảnh (4 x 6 cm) để làm thẻ dự thi cấp quốc gia.

     3.2. Thời gian và địa điểm dự thi cấp quốc gia: Sở sẽ thông báo khi có công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH, ĐT số 3822658 - 3833773) để được giải đáp và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh ./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lương Hồng Sơn


File đính kèm: Tải file Tải tập tin
Gửi tham luận [ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (07/09/2012)
Báo cáo tổng kết số 1419/BC-SGDĐT ngày 06/9/2012 về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT Công lập, THPT Dân tộc Nội trú và THPT chuyên năm học 2012-2013 (07/09/2012)
Công văn số 1398/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/9/2012 về hướng dẫn và thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2012-2013 (05/09/2012)
Công văn số 1400/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/9/2012 về thống nhất và tăng cường thực hiện báo cáo tự đánh giá của các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non (05/09/2012)
Công văn số 1402/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2012 về phối hợp triển khai thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012-2013 (24/10/2012)
Công văn số 317/KDXBP ngày 28/8/2012 của Công ty Cổ phần sách - Thiết bị Giáo dục Miền Nam về giới thiệu bộ sách mới (05/09/2012)
Kế hoạch số 1388/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2012 về thời gian tổ chức bàn giao, nghiệm thu và tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị bảng tương tác dạy học mầm non phục vụ năm học 2012-2013 (04/09/2012)
Thông báo số 1396/TB-SGDĐT ngày 04/9/2012 về Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Liêu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2011 – 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013 (04/09/2012)
Thông báo số 1392-LT/BNT-SGDĐT ngày 04/9/2012 về tổ chức giải báo chí báo Ninh Thuận với chủ đề "Tri ân Thầy, Cô giáo" năm 2012 (04/09/2012)
Công văn số 1392/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2012 về phát hành báo Ninh Thuận đến các trường học năm học 2012-2013 (04/09/2012)
Công văn số 195/TTr ngày 04/9/2012 về xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên NH 2012-2013 (04/09/2012)
Chương trình công tác năm học 2012-2013 số 03/CTr-CĐGD ngày 04/9/2012 (04/09/2012)
Công văn số 108/CĐGD ngày 04/9/2012 về góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành CĐGD tỉnh nhiệm kỳ 2008-2013, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20013 - 2018 (04/09/2012)
Công văn số 107/CĐGD ngày 31/8/2012 về tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới” năm 2012 (04/09/2012)
Công văn số 1394/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2012 về triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013 (04/09/2012)
Thư của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013 (04/09/2012)
Công văn số 1386 /SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012 - 2013 (31/08/2012)
Công văn số 1387/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với Giáo dục tiểu học. (31/08/2012)
Công văn số 1389/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2012 về triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2012-2013 (31/08/2012)
Công văn 1381/SGDĐT-KTKĐ ngày 30/8/2012 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hóa THCS, THPT cấp tỉnh năm 2012 (30/08/2012)
12345678910...
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink GD Trung học
Văn bản cùng loại
Công văn 2021/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2015 thông báo thời gian kiểm tra kết quả PCGD THCS năm 2015
Thông báo 1912/TB-SGDĐT ngày 06/11/2015 thông báo kế hoạch tổ chức "Giải việt dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Ninh Thuận năm 2015"
Thông báo 1902/TB-SGDĐT ngày 04/11/2015 kết luận HN chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học và các môn thi THPT QG của Sở GDĐT
Công văn 1835/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2015 thông báo lịch tập huấn cho GV thể dục về "tổ chức thực hiện bài tập TD buổi sáng, TD giữa giờ, bài võ cổ truyền cho HS trong trường phổ thông"
Công văn 1834/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2015 điều chỉnh chương trình môn tin học tự chọn cấp Trung học Cơ sở
Công văn 1805/SGDĐT-GDTrH ngày 23/10/2015 cử CB, GV tham dự lớp tập huấn tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn cấp THPT
Công văn 1778/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2015 mời tham dự hội thảo "nâng cao chất lượng dạy học trong trường TrH nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT QG năm 2016 và những năm tiếp theo"
Công văn 1743/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2015 hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp tỉnh năm học 2015-2016
Công văn 1742/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2015 hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016
Công văn 1691/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2015 mời dự họp giao ban về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTrH
Count=282
1234(282)
 
Thống kê lượt truy cập
free web tracker
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft