TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Tin tức & Sự kiện
Công văn 1673/SGDĐT-GDTrH ngày 01/10/2012 Tổ chức thi chứng chỉ FCE cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS

Số: 1673/SGDĐT-GDTrH         Ninh Thuận, ngày  01  tháng 10  năm 2012

V/v: Tổ chức thi chứng chỉ FCE cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Các trường PT DTNT trực thuộc.    

Thực hiện Kế hoạch số 1679/KH-UBND ngày 12/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020; Căn cứ Hợp đồng số 27/HĐ-ĐT được ký ngày 08/6/2012 giữa Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Trung tâm VN 120 của Cambridge ESOL); theo công văn số 30/CV-SIT/2012 ngày 24/9/2012 của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge về việc thông báo lịch khảo sát chi tiết; nay Sở GD&ĐT thông báo chương trình thi chứng chỉ FCE dành cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS như sau:

1. Đối tượng khảo sát đánh giá:

Giáo viên và thí sinh có tên trong danh sách phòng thi kèm theo công văn này (download file này tại wesite Sở GD&ĐT: http://www.ninhthuan.edu.vn/ để xem SBD, danh sách phòng thi cụ thể).

2. Địa điểm thi:

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (khu A & B); Địa chỉ: số 26 đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Thời gian thi:

a) Thi môn Nói: 05 ngày (08/10, 09/10, 10/10, 11/10 và 12/10/2012).

       - Ngày 08/10/2012: Thí sinh từ số báo danh 0001 – 0056 (56 thí sinh):

+ Buổi sáng: từ 7g 30 phút – 11g 30 phút: Từ số báo danh 0001 - 0028 (28 TS);

+ Buổi chiều: từ 13g 30 phút – 17g 30 phút: Từ số báo danh 0029 - 0056 (28 TS).

- Ngày 09/10/2012: Thí sinh từ số báo danh 0057– 0112 (56 thí sinh):

+ Buổi sáng: từ 7g 30 phút – 11g 30 phút: Từ số báo danh 0057 - 0084 (28 TS);

+ Buổi chiều: từ 13g 30 phút – 17g 30 phút: Từ số báo danh 0085 - 0112 (28 TS).

- Ngày 10/10/2012: Thí sinh từ số báo danh 0113 – 0170 (58 thí sinh):

+ Buổi sáng: từ 7g 30 phút – 11g 30 phút: Từ số báo danh 0113 - 0140 (28 TS);

+ Buổi chiều: từ 13g 30 phút – 17g 30 phút: Từ số báo danh 0141 - 0170 (30 TS).

- Ngày 11/10/2012: Thí sinh từ số báo danh 0171 – 0228 (58 thí sinh):

+ Buổi sáng: từ 7g 30 phút – 11g 30 phút: Từ số báo danh 0171 - 0198 (28 TS);

+ Buổi chiều: từ 13g 30 phút – 17g 30 phút: Từ số báo danh 0199 - 0204 (30 TS).

- Ngày 12/10/2012: Thí sinh từ số báo danh 0229 – 0259 (31 thí sinh):

 + Buổi sáng: từ 7g 30 phút – 11g 30 phút: Từ số báo danh 0205 - 0259 (31 TS).

 

* Lưu ý: Nhằm đảm bảo tổ chức thi nói theo đúng quy định của Cambridge, nếu có thí sinh vắng thi, hội đồng thi sẽ có sự thuyên chuyển thích hợp sao cho mỗi ngày thí sinh đều thi nói theo cặp và nếu phải thi nhóm ba thì các thí sinh này phải thi vào ngày cuối cùng của đợt thi môn nói.

b) Thi các môn Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh và Nghe: 01 ngày (13/10/2012), lịch thi cụ thể cho các môn này như sau:

Môn thi

Thời

lượng

Thời gian

Hình thức

thi

Ghi chú

1. Đọc

60 phút

Buổi Sáng:

Từ: 8g 00

đến: 9g 00

Thi trên giấy

       Giáo viên xem danh sách phòng thi tại wesite Sở GD&ĐT:

http://www.ninhthuan.edu.vn/

và danh sách niêm yết tại các phòng thi.

2. Viết

80 phút

Buổi Sáng:

Từ: 9g 20 phút

đến: 10g 40 phút

Thi trên giấy

3. Sử dụng

   tiếng Anh

45 phút

Buổi Sáng:

Từ: 11g 00

đến: 11g 45 phút

Thi trên giấy

4. Nghe

40 phút

Buổi Chiều:

Từ: 14g 00

đến: 14g 40 phút

Thi trên giấy

 

* Lưu ý:

- Ngày 13/10/2012, tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi có mặt vào lúc 7 giờ 00 để dự khai mạc kỳ thi; từ 7 giờ 30 phút vào phòng thi;

- Thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình khi vào phòng thi (kể cả thi Nói);

- Thí sinh chỉ được mang theo bút chì, bút mực, tẩy vào phòng thi (xem thông báo cụ thể phần dành cho thí sinh dự thi - Notice to candidates).

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở GD&ĐT phối hợp với Hội đồng Khảo thí thuộc Trường Đại học Cambridge tổ chức khảo sát và đánh giá.

- Các phòng GD&ĐT và các trường PT DTNT thông báo cho tất cả giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS của đơn vị có tên trong danh sách để tham dự kỳ thi đầy đủ và đúng thời gian qui định.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Nếu có vấn đề chưa rõ, liên hệ với Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH, điện thoại số 3833773 - 3503229) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Liêu


File đính kèm: Tải fileTải tập tin
[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Công văn 1658/SGDĐT-VP ngày 27/9/2012 Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 (27/09/2012)
Công văn 1652/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2012 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013 (28/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Tiếng Anh THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Địa lý THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Lịch sử THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Ngữ văn THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Sinh học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Hóa học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Vật lý THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Tin học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Toán THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng cho năm học 2012-2013 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng từ năm học 2009-2010 theo văn bản 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng từ năm học 2001-2002 theo văn bản 8968/THPT ngày 22/8/2001 của Bộ GDĐT (26/09/2012)
Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành giáo dục huyện Ninh Hải (26/09/2012)
Kế hoạch 1633/KH-SGDĐT ngày 24/9/2012 Công tác pháp chế năm học 2012-2013 (24/09/2012)
Công văn 1491/SGDĐT-KHTC ngày 14/9/2012 hướng dẫn công tác mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý và đào tạo tại các đơn vị năm 2012 (23/09/2012)
Công văn 1623/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 21/9/2012 Tiếp tục hỗ trợ xét tuyển thẳng vào phân hiệu ĐH Nông lâm Ninh Thuận (21/09/2012)
Công văn 1618/SGDĐT-GDTH ngày 21/9/2012 Khẩn trương thực hiện tiến độ kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi (20/09/2012)
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác giáo dục thường xuyên (19/09/2012)
12345678910...
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink GD Trung học
Văn bản cùng loại
Công văn 1360/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2015 triệu tập đại biểu tham dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016
Công văn 1340/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2015 cử đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Chữ thập đỏ trường học năm 2015
Công văn 1306/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2015-2016
Công văn 1305/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học cấp trung học năm học 2015-2016 (GDPT và GDTX)
Kế hoạch tập huấn số 1304/KH-SGDĐT ngày 10/8/2015 Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam cho CBQL, GV cấp THCS thuộc 7 trường thực nghiệm, 7 Phòng GDĐT
Công văn 1218/SGDĐT-GDTrH ngày 24/7/2015 triệu tập CBQL, GV dự lớp tập huấn GD bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
Công văn 1217/SGDĐT-GDTrH ngày 24/7/2015 triệu tập GV dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho GV môn GDCD cấp Trung học
Công văn 1152/SGDĐT-GDTrH ngày 16/7/2015 Triệu tập CBQL, GV dự tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THCS
Quyết định 416/QĐ-SGDĐT thành lập đoàn CBQL và GVCC cấp TrH tham dự t/huấn "triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS" tại Lâm Đồng
Quyết định 415/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2015 t/lập đoàn CBQL và GVCC cấp TrH tham dự t/huấn "triển khai mô hình TH mới đối với lớp 6 cấp THCS" tại Đắk Lắk
Count=256
1234(256)
 
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 37
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft