TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Văn bản Sở GDĐT >> Khảo thí&KĐCLGD
Thông báo 1698/TB-SGDĐT ngày 02/10/2012 Kết quả về Lớp tập huấn Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra theo dạng câu hỏi của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ở các bộ môn Ngữ văn, Toán và Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Số: 1698 / TB-SGDĐT  Ninh Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết quả về Lớp tập huấn Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra

theo dạng câu hỏi của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

ở các bộ môn Ngữ văn, Toán và Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Để chuẩn bị tích cực cho các hoạt động định kỳ đánh giá quốc gia, quốc tế về kết quả học tập của học sinh; ngày 27/9/2012, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GDĐT đã tổ chức lớp tập huấn Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra theo dạng câu hỏi của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ở các bộ môn Ngữ văn, Toán và Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng, phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, phòng Giáo dục trung học, các chuyên viên bộ môn của Sở GDĐT và 126 đại biểu của các cơ sở giáo dục là cán bộ quản lý của phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng (nhóm trưởng) của các bộ môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Sinh học của các trường PT trực thuộc Sở GDĐT, các trung tâm KTTH-HN, GDTX và các trường THCS trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở những nội dung đã được các báo cáo viên trình bày và qua thảo luận, thống nhất, những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu; Sở GDĐT thông báo kết quả lớp tập huấn và chỉ đạo việc Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra theo dạng câu hỏi của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ở các bộ môn Ngữ văn, Toán và Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học) trong thời gian tới như sau:

1. Về chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung, yêu cầu kiểm tra đánh giá:

1.1. Tất cả các bài kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập của học sinh đều dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình cấp học hiện hành; những nội dung của sách giáo khoa, sách giáo viên, các bài đọc thêm, ... là nguồn tài liệu để ra đề kiểm tra đánh giá.

1.2. Việc biên soạn đề kiểm tra phải tuân thủ theo quy trình đã hướng dẫn tại Văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT (gọi tắt là Văn bản 8773) và công văn số 270/SGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện biên soạn đề kiểm tra cấp trung học.

1.3. Các hình thức kiểm tra đánh giá, thời lượng kiểm tra đánh giá, ...: Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ và Sở GDĐT.

2. Về Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra theo dạng câu hỏi của PISA:

2.1. Mục tiêu của Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra phải đạt 2 yêu cầu cơ bản của việc đánh giá học sinh theo hướng PISA là Đánh giá khả năng ứng dụng các kiến thức kỹ năng đã được học vào thực tiễn cuộc sống và Lý giải các vấn đề của thực tế, rèn luyện kỹ năng sống trong tương lai cho học sinh.

2.2. Dựa theo hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra tại Văn bản 8773; nội dung đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra chỉ thực hiện ở Bước 4 (Biên soạn câu hỏi theo ma trận) và Bước 5 (Xây dựng hướng dẫn chấm và thang điểm) của quá trình biên soạn đề kiểm tra.

2.3. Khi biên soạn đề kiểm tra, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình cấp học hiện hành và yêu cầu học sinh ứng dụng để giải quyết những vấn đề, những tình huống trong thực tế.

b) Sử dụng những hình ảnh, biểu đồ, nội dung của sách giáo khoa, sách giáo viên, các bài đọc thêm liên môn để tạo tình huống thực tế.

c) Môn Ngữ văn cần tăng cường các dạng câu hỏi mở, rèn luyện kỹ năng “đọc-hiểu”; yêu cầu học sinh phân tích, lý giải và truyền tải chính kiến để bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng truyền đạt vấn đề.

d) Các môn khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Toán luôn cần nghiên cứu và thực hiện dạng câu hỏi Trắc nghiệm kết hợp tự luận (Chọn phương án trả lời và có lý giải) để rèn luyện học sinh biết sử dụng kiến thức kỹ năng đã học để xác định và lý giải được vấn đề.

e) Các hình thức kiểm tra đánh giá (kể cả trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp), mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng (mức đầy đủ và có thang điểm tối đa); đối với các đáp án gần đúng (mức không đầy đủ, nếu có) sẽ tùy thuộc vào quy định của hướng dẫn chấm.

2.4. Nghiên cứu và khai thác triệt để các dạng câu hỏi, cách dẫn dắt vấn đề, cách lồng ghép các hiện tượng thực tế và yêu cầu học sinh sử dụng, ứng dụng các kiến thức kỹ năng đã được học để phân tích, lý giải và làm bài của PISA; đồng thời, chú trọng việc chọn dạng đề ra cho phù hợp theo yêu cầu của các cấp độ trong khung ma trận đề.

3. Định hướng Đổi mới kỹ thuật ra đề kiểm tra theo dạng câu hỏi của PISA đến năm 2015:

3.1. Năm học 2012-2013:

a) Tổ chức tập huấn đến tất cả các giáo viên bộ môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học; các đơn vị cần liên kết nhiều trường THPT, phòng GD&ĐT để có thể triển khai được đầy đủ các bộ môn cho đơn vị. Ngoài ra, tùy điều kiện mỗi trường, từng bước tập huấn và triển khai cho tất cả các bộ môn còn lại.

b) Xác định đây là nội dung sinh hoạt chuyên đề bắt buộc thường xuyên của tổ chuyên môn.

c) Phân công biên soạn thử nghiệm cho từng giáo viên. Mỗi giáo viên biên soạn 01 đề (câu), nhà trường tích lũy xây dựng ngân hàng đề kiểm tra của trường.

3.2. Năm học 2013-2014: Triển khai áp dụng các dạng câu hỏi của PISA trong đề kiểm tra, chiếm tỷ lệ 25%.

3.3. Năm học 2014-2015: Tiếp tục áp dụng, chiếm tỷ lệ 50%.

Sở GDĐT yêu cầu các Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, phòng Giáo dục trung học, phòng GD&ĐT huyện thành phố, Hiệu trưởng các trường PT, Giám đốc các trung tâm trực thuộc căn cứ vào Thông báo kết quả tập huấn này xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị./.

KT. GIÁM  ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lương Hồng Sơn

 


File đính kèm: Tải file Tải tập tin
Gửi tham luận [ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Công văn 1697/SGDĐT-VP ngày 02/10/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013 (02/10/2012)
Công văn 1693/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2012 Tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông ngày 19/11/2012 (02/10/2012)
Công văn 1689/SGDĐT-KHTC ngày 02/10/2012 kế hoạch xét duyệt quyết toán năm 2010, 2011 (đợt 2) (01/10/2012)
Công văn 1673/SGDĐT-GDTrH ngày 01/10/2012 Tổ chức thi chứng chỉ FCE cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS (01/10/2012)
Công văn 1658/SGDĐT-VP ngày 27/9/2012 Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 (27/09/2012)
Công văn 1652/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2012 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013 (28/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Tiếng Anh THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Địa lý THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Lịch sử THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Ngữ văn THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Sinh học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Hóa học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Vật lý THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Tin học THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình môn chuyên Toán THPT (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng cho năm học 2012-2013 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng từ năm học 2009-2010 theo văn bản 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ GDĐT (26/09/2012)
Phân phối chương trình các môn chuyên THPT áp dụng từ năm học 2001-2002 theo văn bản 8968/THPT ngày 22/8/2001 của Bộ GDĐT (26/09/2012)
Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành giáo dục huyện Ninh Hải (26/09/2012)
Kế hoạch 1633/KH-SGDĐT ngày 24/9/2012 Công tác pháp chế năm học 2012-2013 (24/09/2012)
12345678910...
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink Khảo thí&KĐCLGD
Văn bản cùng loại
Công văn 1713/SGDĐT-KTKĐ ngày 07/10/2015 kiểm tra HKI lớp 9 THCS và lớp 12 THPT NH 2015-2016
Công văn 1660/SGDĐT-KTKĐ ngày 02/10/2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và kiểm định CLGD NH 2015-2016
Báo cáo 1467/BC-SGDĐT ngày 04/9/2015 tổng kết công tác tuyển sinh Lớp 6 THCS NH 2015-2016
Công văn 1466/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/9/2015 thông báo KH tổ chức kỳ thi chọn HSG THCS, THPT cấp tỉnh NH 2015-2016
Công văn 1465/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/9/2015 hướng dẫn bổ sung hồ sơ kỳ thi chọn HSG THCS, THPT cấp tỉnh từ năm 2015
Công văn 1178/SGDĐT-KTKĐ ngày 21/7/2015 tuyển sinh lớp 10 (bổ sung) trường THPT Lê Duẩn năm học 2015-2016
Công văn 1150/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/7/2015 tuyển sinh lớp 10 (bổ sung) trường THPT Bác Ái năm học 2015-2016
Công văn 1149/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/7/2015 tuyển sinh lớp 10 (bổ sung) trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2015-2016
Công văn 1118/SGDĐT-KTKĐ ngày 11/7/2015 Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập và THPT chuyên năm học 2015-2016
Công văn 1007/SGDĐT-KTKĐ ngày 22/6/2015 nhắc nhở một số nội dung trong tổ chức kỳ thi THPT QG năm 2015
Count=160
1234(160)
 
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 905
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft