tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2016
Số ký hiệu văn bản 107/GM-CĐGD
Ngày ban hành 03/08/2016
Ngày hiệu lực 03/08/2016
Trích yếu nội dung tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2016
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phan Chánh Thảo
Tài liệu đính kèm 107-GM CDGD du lop boi duong nghiep vu CBCD.doc