Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 7/2020
Số ký hiệu văn bản 11/TB-TTKHHCVTLT
Ngày ban hành 08/06/2020
Ngày hiệu lực 08/06/2020
Trích yếu nội dung Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 7/2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGẮN HẠN TRONG THÁNG 7-2020 CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VÀ VĂN THƯ -LƯU TRỮ.pdf