Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tỉnh Ninh Thuận lần XIII - năm 2020
Số ký hiệu văn bản TL
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày hiệu lực 17/06/2020
Trích yếu nội dung Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tỉnh Ninh Thuận lần XIII - năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Văn Công Hòa
Tài liệu đính kèm The le HDNTQC 2020_signed(17.06.2020_07h40p29)_signed.pdf