Góp ý trục dữ liệu phần mềm quản lý điều hành công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 3197/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 29/12/2020
Ngày hiệu lực 29/12/2020
Trích yếu nội dung Góp ý trục dữ liệu phần mềm quản lý điều hành công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm 3197.rar