Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới phát sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh
Số ký hiệu văn bản 245/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới phát sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Bá Phương
Tài liệu đính kèm DT361-1611910681874_phuonglb-29-01-2021_16h20p21(29.01.2021_16h32p12)_signed.pdf