Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Số ký hiệu văn bản 275/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm 275.rar