Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong diễn biến tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 1036/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong diễn biến tình hình mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm cv_1036.rar