V/v thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1561/SNV-QLNS
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung V/v thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Hải
Tài liệu đính kèm 2021 DANG KY BOI DUONG NGACH KE TOAN VIEN, KE TOAN VIEN CHINH.pdf