NGHỊ QUYẾT Ban hành chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026
Số ký hiệu văn bản /2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Ban hành chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Du-thao-NQ-ban-hanh che do ho tro hoc sinh ban tru.doc