KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 2810/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm KH-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-NQ-168-So-Giao-duc-va-Dao-tao.pdf