Tổng số: 2091
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2810/KH-SGDĐT 13/11/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 Tải về
2783/KH-SGDĐT 10/11/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2024 Tải về
2630/ SGDĐT-TCHC 27/10/2023 V/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục Tải về
762/QĐ-SGDĐT 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân Tải về
763/QĐ-SGDĐT 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân Tải về
/2023/NQ-HĐND 24/10/2023 NGHỊ QUYẾT Ban hành chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 Tải về
2570/ TB-SGDĐT 23/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI “EM YÊU LỊCH SỬ” VÀ “TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM”, NĂM HỌC 2023-2024 Tải về
2569/SGDĐT- NVDH 23/10/2023 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về ban hành “chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026” Tải về
2554/ SGDĐT-NVDH 19/10/2023 V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2023. Tải về
701/QĐ-SGDĐT 11/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Hải Âu hoạt động giáo dục Tải về
12345678910...