Thông tin 25 đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

TT

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA BÀN

Số
ĐIỆN THOẠI

HIỆU TRƯỞNG

1

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Mỹ Hải, TP. PR-TC

0259.3826118

HT: Trần Thanh Tuấn

Email: thanhtuan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

2

THPT Ninh Hải

Khánh Hải, NHải

0259.3873112

HT: Dương Đình Đông

Email: dong.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

3

THPT Tôn Đức Thắng

Hộ Hải, Ninh Hải

0259.3871020

HT: Hoàng Văn Tý

Email: vanty.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn

4

THPT Phan Chu Trinh

Nhơn Hải, Ninh Hải

0259.3929291

HT: Trương Minh Tám

Email: minhtam.thptpct@ninhthuan.edu.vn

5

THPT Nguyễn Du

Quảng Sơn, N Sơn

0259.3850226

HT: Nguyễn Cảnh Thái

Email: canhthai.thptnguyendu@ninhthuan.edu.vn

6

THPT Trường Chinh

Tân Sơn, N.Sơn

0259.3855530

HT: Lê Ánh

Email: leanh.thpttruongchinh@ninhthuan.edu.vn

7

THPT Lê Duẩn

Nhơn Sơn, Ninh Sơn

0259.3958141

HT: Lê Tám

Email: tam.thptleduan@ninhthuan.edu.vn

8

THPT Tháp Chàm

Bảo An, TP. PR-TC

0259.3888013

HT: Hoàng Đình Kiện

Email: hoangkien.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

9

THPT Chu Văn An

Phước Mỹ, TP. PR-TC

0259.3820073

HT: Lương Văn Lân

Email: vanlan.thptchuvanan@ninhthuan.edu.vn

10

THPT Nguyễn Trãi

Mỹ Hương, TP. PR-TC

0259.3823367

HT: Nguyễn Ngọc Quân

Email: ngocquan.thptnguyentrai@ninhthuan.edu.vn

11

THPT DTNT Phan Rang

Đài Sơn, TP PR-TC

0259.3823014

HT: Đàng Quang Linh

Email: quanglinh1973@ninhthuan.edu.vn

12

THPT An Phước

Phước Dân,NPhước

0259.3864590

PHT: Trần Ngọc Hùng

Email: ngochung.thptanphuoc@ninhthuan.edu.vn

13

THPT Nguyễn Văn Linh

Phước Minh, NPhước

0259.6559009

HT: Nguyễn Trung Dũng

Email: dung.thptnvl@ninhthuan.edu.vn

14

THPT Phạm Văn Đồng

Phước Hậu , N. Phước

0259.3965526

HT: Nguyễn Đình Long

Email: dinhlong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

15

THPT Nguyễn Huệ

Phước Dân,NPhước

0259.3865054

HT: Đỗ Văn Thoại

Email: dothoai.thptnguyenhue@ninhthuan.edu.vn

16

THPT Bác Ái

Phước Đại, Bác Ái

0259.3840644

HT: Trần Việt Quốc

Email: vietquoc.thptbacai@ninhthuan.edu.vn

17

THPT Phan Bội Châu

Lợi Hải, Thuận Bắc

0259.2227237

HT: Trần Đình Toản

Email: toantd.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

18

PT DTNT Pi Năng Tắc

Phước Đại, Bác Ái

0259.3840053

HT: Bùi Hữu Pha

Email: huupha.dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn

19

PT DTNT Ninh Sơn

Tân Sơn, NSơn

0259.3854244

HT: Đinh Văn Tồn

Email: vanton.dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn

20

PT DTNT Thuận Bắc

Lợi Hải, Thuận Bắc

0259.3625152

HT : Nguyễn Thị Kim Sáng

Email: kimsang.dtntthuanbac@ninhthuan.edu.vn

21

PT DTNT THCS Ninh Phước

TT. Phước Dân, N.Phước

0259.3763440

HT: Nguyễn Văn Biên

Email: biennv.dtntninhphuoc@ninhthuan.edu.vn

22

TT Hỗ trợ Phát triển GD Hòa nhập tỉnh

TT. Phước Dân, N.Phước

 

GĐ: Tôn Thất Nhật

Email: tonnhat.tthtptgdhntinh@ninhthuan.edu.vn

23

TT GDTX tỉnh

Đường 16/4, TP.PR-TC

0259.3830052

GĐ: Trương Thuận

Email: truongthuan.gdtxtinh@ninhthuan.edu.vn

24

TT KT TH - HN     Phan Rang

Đường Trần Phú, PR-TC

0259.3822903

GĐ: Phan Thị Kim Hồng

Email: ttktthhnphanrang@ninhthuan.edu.vn

25

Cao đẳng Sư phạm
NINH THUẬN

Khánh Hải, Ninh Hải

0259.2213509

HT: Lê Anh Tuấn

Email: cdsp@ninhthuan.edu.vn


Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 14504
  • Tất cả: 7420250