Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 696
  • Tất cả: 138336
Đăng nhập
Cơ cấu Chi bộ nhà trường

1/ BÍ THƯ CHI BỘ: Đồng chí  PHAN XUÂN SÁNG 
1. Họ và tên: Phan Xuân Sáng;  Sinh ngày:  20/3/1958.
2. Quê quán: Nghệ An.
3. Trú Quán: Ninh Thuận.
4. Ngày vào Đảng CSVN: 03/3/1995; ngày chính thức: 03/3/1996. 
5. Trình độ:
- Chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP Lịch Sử.
        - Lý luận chính trị           :  Không.
- Quản lý nhà nước         :  Chứng chỉ QLNN về giáo dục.
- Ngoại ngữ                     :  Nga A.
- Tin học                          :  Không.
6. Quá trình công tác:
          - Từ 9/1981 đến 8/1983: Giáo viên trường THSP Thuận Hải.
          - Từ 9/1983 đến 8/1999: giáo viên trường THPT Nguyễn Du.
          - Từ 9/1999 đến 7/2004: Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du.
          - Từ  8/2004 đến nay    :  Phó hiệu Trưởng trường THPT Trường Chinh.
-----------------------------
2/ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: Đồng chí LÊ ÁNH
1. Họ và tên: Lê Ánh ;  Sinh ngày: 12/6/1964.
2. Quê quán: Quảng trị.
3. Trú Quán: Ninh Thuận.
4. Ngày vào Đảng CSVN: 17/12/1998 ; ngày chính thức: 17/12/1999.
5. Trình độ:
- Chuyên môn nghiệp vụ:  Đại học sư phạm Toán.
        - Lý luận chính trị           :  Trung cấp;
- Quản lý nhà nước       :  Chứng chỉ QLNN về giáo dục;
        - Ngoại ngữ                     :  Nga A;
        - Tin học                          :  Tin A.
6. Quá trình công tác: 
        - Từ  10/1987 đến 7/1992 :  Giáo viên trường THSP Thuận Hải;
- Từ  8/1992 đến 7/1998   :  Giáo viên trường THPT Nguyễn Du;
- Từ  8/1998 đến 7/2004   :  Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du;
- Từ  8/2004 đến nay        :  Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh.

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !