mở các lớp bồi dưỡng CB, CC, VC ngành GD từ ngày 9/2016 - 8/2017
Số ký hiệu văn bản 355/CBQLGDHCM-ĐT
Ngày ban hành 27/04/2016
Ngày hiệu lực 27/04/2016
Trích yếu nội dung mở các lớp bồi dưỡng CB, CC, VC ngành GD từ ngày 9/2016 - 8/2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt PGD, TS Nguyễn Xuân Tế
Tài liệu đính kèm LOPBDGD.pdf