Hộp thư điện tử CBCC Sở, các đơn vị trực thuộc Sở

1. Hộp thư điện tử (email) của cán bộ, công chức cơ quan Sở GD&ĐT

TT

Cán bộ, CC

Địa chỉ email

1

 Nguyễn Bá Ninh

 baninh@ninhthuan.edu.vn

2

 Lê Bá  Phương

 baphuong@ninhthuan.edu.vn

3

 Nguyễn Anh Linh

 anhlinh@ninhthuan.edu.vn

4

 Nguyễn Tiến Hùng

 tienhung@ninhthuan.edu.vn

5

 Trần Tuấn Huy

 tuanhuy@ninhthuan.edu.vn

6

Nguyễn Xuân Giới

 xuangioi@ninhthuan.edu.vn

7

Phan Đức Lý

 ducly@ninhthuan.edu.vn

8

Nguyễn Văn Hiếu

 vanhieu@ninhthuan.edu.vn

9

Hoàng T. Hương Giang

 hoanggiang@ninhthuan.edu.vn

10

Trương T.Trúc Mai

 trucmai@ninhthuan.edu.vn

11

Ngô Thị Hồng Vy

 hongvy@ninhthuan.edu.vn

12

Nguyễn Văn Toàn

 vantoan@ninhthuan.edu.vn

13

Nguyễn Thái Quang

 thaiquang@ninhthuan.edu.vn

14

Đỗ Thị Mỹ Lệ

 myle@ninhthuan.edu.vn

15

Trần Thị Phương Thảo

 phuongthao@ninhthuan.edu.vn

16

Ngô Thị Phương Đài

 phuongdai@ninhthuan.edu.vn

17

Nguyễn Thi

 nguyenthi@ninhthuan.edu.vn

18

Nguyễn Nữ Ngọc Thủy

 ngocthuy@ninhthuan.edu.vn

19

Dương Em

 duongemktkd@ninhthuan.edu.vn

20

Hồ Hoài Nam

 hoainam@ninhthuan.edu.vn

21

Lê Hữu Hùng

 huuhung@ninhthuan.edu.vn

22

Nguyễn Hải

 nguyenhai@ninhthuan.edu.vn

23

Trần Tiến Lợi

 tienloi@ninhthuan.edu.vn

24

Đậu Minh Đức

 minhduc@ninhthuan.edu.vn

25

Thiều Lê Phong Lan

 phonglan@ninhthuan.edu.vn

26

Huỳnh T. Ngân Tâm

 ngantam@ninhthuan.edu.vn

27

Ng Thị Thanh Thi

 thanhthi@ninhthuan.edu.vn

28

Trần Thị Tâm Thuận

 tamthuan@ninhthuan.edu.vn

29

Trương Thị Tường Vân

 tuongvan@ninhthuan.edu.vn

30

Huỳnh Lâm Tài

 hltai@ninhthuan.edu.vn

31

Trần Nguyên  Khoa

 nguyenkhoa@ninhthuan.edu.vn

32

Nguyễn Tấn Phước

 tanphuoc@ninhthuan.edu.vn

33

Phạm Tấn Thi

 tanthi@ninhthuan.edu.vn

34

Lưu Văn Đảo

 vandao@ninhthuan.edu.vn

35

Đạo Văn Bỉnh

 vanbinh@ninhthuan.edu.vn

36

Nguyễn Đức Hoài

 duchoai@ninhthuan.edu.vn

37

Trần Trúc Ninh

 trucninh@ninhthuan.edu.vn

38

Mai Thị Lệ Hoa

 lehoa@ninhthuan.edu.vn

39

Lê Thị Hồng Hoa

 honghoa@ninhthuan.edu.vn

40

Nguyễn Thị Duyệt

 thiduyet@ninhthuan.edu.vn

41

Phạm Thị Mộng Liên

 monglien@ninhthuan.edu.vn

42

Phạm Hữu Khương

 huukhuong@ninhthuan.edu.vn

43

 Lê Thế Kỷ

 theky@ninhthuan.edu.vn

44

 Nguyễn Văn Phước

 vanphuoc@ninhthuan.edu.vn

45

 Phan Chánh Thảo

 chanhthao@ninhthuan.edu.vn

46

 Lê Hùng

 lehung@ninhthuan.edu.vn

47

 Bùi Tất Tố

 tatto@ninhthuan.edu.vn

48
 Võ Thương
vothuong@ninhthuan.edu.vn

 

2. Hộp thư điện tử (email) của ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận (do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là http://mail.ninhthuan.edu.vn)

 

TT

Đơn vị

Địa chỉ email

1

THPT chuyên Lê Quý Đôn

thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

2

THPT Ninh Hải

thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

3

THPT Tôn Đức Thắng

thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn

4

THPT Nguyễn Du

thptnguyendu@ninhthuan.edu.vn

5

THPT Trường Chinh

thpttruongchinh@ninhthuan.edu.vn

6

THPT Lê Duẩn

thptleduan@ninhthuan.edu.vn

7

THPT Tháp Chàm

thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

8

THPT Chu Văn An

thtpchuvanan@ninhthuan.edu.vn

9

THPT Nguyễn Trãi

thptnguyentrai@ninhthuan.edu.vn

10

THPT An Phước

thptanphuoc@ninhthuan.edu.vn

11

THPT Nguyễn Văn Linh

thptnguyenvanlinh@ninhthuan.edu.vn

12

THPT Phạm Văn Đồng

thptphamvandong@ninhthuan.edu.vn

13

THPT Nguyễn Huệ

thptnguyenhue@ninhthuan.edu.vn

14

THPT Bác Ái

thptbacai@ninhthuan.edu.vn

15

THPT Phan Bội Châu

thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

16

THPT Phan Châu Trinh

thptphanchautrinh@ninhthuan.edu.vn

17

THPT DTNT Phan Rang

dtntphanrang@ninhthuan.edu.vn

18

PT DTNT Ninh Sơn

dtntninhson@ninhthuan.edu.vn

19

PT DTNT Pi Năng Tắc

dtntpinangtac@ninhthuan.edu.vn

20

PT DTNT Thuận Bắc

dtntthuanbac@ninhthuan.edu.vn

21

PT DTNT Ninh Phước

dtntninhphuoc@ninhthuan.edu.vn

22

TT GDTX tỉnh

ttgdtxtinh@ninhthuan.edu.vn

23

TT KTTH-HN Phan Rang

ttktthhnphanrang@ninhthuan.edu.vn

24

TT Hỗ trợ PTGDHN tỉnh

tthtptgdhoanhaptinh@ninhthuan.edu.vn

25

Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

cdsp@ninhthuan.edu.vn

26

Phòng GD&ĐT TP. Phan Rang-TC

phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

27

Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước

phonggddtninhphuoc@ninhthuan.edu.vn

28

Phòng GD&ĐT huyện Ninh Sơn

phonggddtninhson@ninhthuan.edu.vn

29

Phòng GD&ĐT huyện Ninh Hải

phonggddtninhhai@ninhthuan.edu.vn

30

Phòng GD&ĐT huyện Bác Ái

phonggddtbacai@ninhthuan.edu.vn

31

Phòng GD&ĐT huyện Thuận Nam

phonggddtthuannam@ninhthuan.edu.vn

32

Phòng GD&ĐT huyện Thuận Bắc

phonggddtthuanbac@ninhthuan.edu.vnemail CBCC so.doc

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 14410
  • Tất cả: 7420156