Theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Sở GDĐT bao gồm 10 phòng chức năng:


TT

Chức vụ

Họ và Tên

ĐT CQ

 

1

Lãnh đạo

Ô. Nguyễn Bá Ninh (Giám đốc)

3822217


2

Ô. Lê Bá  Phương (Phó Giám đốc)

3822016


3

Ô. Nguyễn Anh Linh (Phó Giám đốc)

3825323


4

Văn Phòng

 

Ô. Nguyễn Xuân Giới (CVP)

3824600


5

Ô. Phan Đức Lý (PCVP)

3831555


6

Ô. Nguyễn Văn Toàn (PCVP)


7

B. Hoàng Thị Hương Giang (CNTT)

3832424


8

B. Trương Thị Trúc Mai (một cửa)


9

B. Ngô Thị Phương Đài (văn thư)

3822659

Fax: 3835831


10

Ô. Lê Viết Cương (lái xe)


11

Ô. Nguyễn Văn Chấn (lái xe)


12

Ô. Nguyễn Hoài Ngọ (bảo vệ)


13

Ô. Lại Phú Thịnh (bảo vệ)


14

B. Võ Thị Bắc (tạp vụ)


15

Phòng

TCCB

Ô. Nguyễn Tiến Hùng (TP)

3831754


16

Ô. Trần Tuấn Huy (PP)


17

B. Nguyễn Nữ Ngọc Thủy

3835830


18

Ô. Nguyễn Thi

3828226


19

Phòng

KH-TC

Ô. Nguyễn Thái Quang (PP)

3822996


20

B. Trần Thị Phương Thảo

3827653


21

B. Đỗ Thị Mỹ Lệ

3831849


22

Ô. Bùi Tất Tố (PP)

3831704


B. Ngô Thị Hồng Vy


23

24

Thanh

tra

Ô. Phạm Hữu Khương (C.TTr)

3831776


25

Ô. Nguyễn Văn Hiếu


26

Ô. Lê Thế Kỷ (Phó.TTr)

3839353


27

Ô. Nguyễn Văn Phước


28

Ô. Lê Hùng


29

Phòng

GDMN

B. Phạm Thị Mộng Liên (TP)

3920390


30

B. Nguyễn Thị Tường Vi

3827669


31

Phòng

GDTH

B. Mai Thị Lệ Hoa  (PP)

3831850


32

B. Lê Thị Hồng Hoa


33

B. Nguyễn Thị Duyệt


34

Phòng

GDDT

Ô. Lưu Văn Đảo

3823132


35

Ô. Đạo Văn Bỉnh


36

Phòng

GDTrH

Ô. Đậu Minh Đức (TP)

3822658


37

B. Thiều Lê Phong Lan (PP)

3921607


38

B. Huỳnh T.Ngân Tâm (Lý)


39

B. Trần Thị Tâm Thuận (Hóa)

3831848


40

B. Ng Thị Thanh Thi (Văn)


41

B. Trương Thị Tường Vân (Sử)


42

Ô. Huỳnh Lâm Tài (Địa)

3833773


43

Ô. Trần Nguyên  Khoa (PP-GDCD)


44

Ô. Nguyễn Tấn Phước (Anh)


45

Ô. Phạm Tấn Thi (TD)

3821678


46

Phòng

GDCN-

GDTX

Ô. Nguyễn Đức Hoài  (TP)

3835809


47

Ô. Trần Trúc Ninh

3837933


48

Phòng

Khảo thí

Ô. Dương Em (TP)

3921565


49

Ô. Hồ Hoài Nam (PP)

3833789


50

Ô. Lê Hữu Hùng


51

Ô. Nguyễn Hải (PP)


52

Ô. Trần Tiến Lợi


53

Công đoàn

Ô. Phan Chánh Thảo (PCT)

3823645


54

Dự án Xây dựng

Ô. Phan Đinh Duy Trực

3922833


55

Ô. Lê Quang Hoà


56

B. Tống Thị Lan Anh


57

Ô. Trần Bửu Chinh

3838884


58

B. Trương Thị Minh Vệ

3838069


59

B. Nguyễn Thị Bích Mận


Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1949
  • Trong tuần: 23015
  • Tất cả: 1469388