Tổng số: 1943
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2812/SGDĐT-NVDH 10/11/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên 3-11-2022 Tải về
2739/SGDĐT- NVDH 08/11/2022 V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường khối TH & THCS năm học 2022-2023 Tải về
2785/TB-SGDĐT 08/11/2022 THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022 Tải về
2771/KH-SGDĐT 08/11/2022 KẾ HOẠCH Đánh giá Chƣơng trình hành động trƣớc khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại Trƣởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
2753/TB-SGDĐT 07/11/2022 V/v thông báo thời gian, địa điểm Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) Tải về
2714/SGDĐT-KHTC 03/11/2022 V/v thực hiện mức chi chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh năm học 2021-2022. Tải về
2740/BC-SGDĐT 03/11/2022 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT, PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT VÀ THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023 Tải về
2376/KH-SGDĐT 03/11/2022 KẾ HOẠCH DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG Tải về
2735/SGDĐT-NVDH 03/11/2022 V/v hướng dẫn tham gia cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” Tải về
727/QĐ-SGDĐT 31/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Wonder hoạt động giáo dục Tải về
12345678910...