Tổng số: 107
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1758/KH-SGDĐT 03/08/2023 KẾ HOẠCH V/v Tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tải về
1216/KH-SGDĐT 01/06/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động vì môi trƣờng hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
634/KH-SGDĐT 23/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng, duy trì, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
564/KH-SGDĐT 17/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2023 Tải về
477/KH-SGDĐT 10/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 Tải về
332/KH-SGDĐT 23/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai quản lý hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm 2023 Tải về
113/KH-SGDĐT 30/01/2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 Tải về
14/KH-TTr 06/12/2022 Công tác thanh tra giáo dục năm 2023 Tải về
2376/KH-SGDĐT 03/11/2022 KẾ HOẠCH DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG Tải về
2589/KH-SGDĐT 20/10/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI STEM TỈNH NINH THUẬN Tải về
12345678910...