Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3012/SGDĐT-KHTC 07/12/2017 thay đổi kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Tải về
900/QĐ-TTg 20/06/2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 g/đ 2017-2020 Tải về
43/2017/QĐ-UBND 05/06/2017 quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
240/SGDĐT-KHTC 17/02/2017 yêu cầu rà soát, đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị dạy học năm 2017 Tải về
2840/QĐ-BTC 30/12/2016 công bố danh mục văn bản QPPL do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí Tải về
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước Tải về
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 Tải về
1947/SGDĐT-KHTC 13/10/2016 đề nghị góp ý dự thảo VB Quy định về khoảng cách và địa bàn HS không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn để tổ chức nấu ăn cho HS tại 1 số trường PT vùng ĐBKK trên địa bàn tỉnh NT Tải về
1866/SGDĐT-KHTC 03/10/2016 thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Tải về
1270/SGDĐT-KHTC 11/07/2016 đề nghị báo cáo hiện trạng mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ CBQL, nhà giáo, nhân viên Tải về