Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 163/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 163.pdf