Tổng số: 258
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
637/QĐ-SGDĐT 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận Tải về
627/QĐ-SGDĐT 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Hải Âu Tải về
1140/QĐ-UBND 28/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Thuận Tải về
479/QĐ-SGDĐT 20/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Tải về
237/QĐ-SGDĐT 19/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức, Giám khảo, Phục vụ Hội thi “Xây dựng trường Mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” cấp tỉnh, năm học 2022-2023 Tải về
238/QĐ-SGDĐT 19/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Thuận Tải về
206/QĐ-SGDĐT 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể Trung tâm ngoại ngữ New Star Tải về
200/QĐ-SGDĐT 04/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ K1 Tải về
192/QĐ-SGDĐT 30/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận Tải về
175/QĐ-SGDĐT 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Gió Đông Tải về
12345678910...