KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động vì môi trƣờng hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu văn bản 1216/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động vì môi trƣờng hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Thái Trường Thi
Tài liệu đính kèm Tuan-le-Bien-dao-2023.pdf