Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 593
  • Tất cả: 138092
Kế hoạch kiểm tra học kỳ I (2017- 2018)

     KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 Căn cứ công văn số 1755/ SGDĐT-KTKĐ ngày 13/ 9/ 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra học kỳ theo đề chung  lớp 11, 12 THPT năm học 2017- 2018;

Thực hiện công văn số 1315/ SGDĐT-KTKĐ ngày 27/ 8/ 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ra đề kiểm tra, đề thi thử tốt nghiệp và xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra cấp THCS, THPT (GDPT và GDTX);

Căn cứ vào Chương trình nhiệm vụ năm học 2017- 2018, nay Trường THPT Trường Chinh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I như sau:

1. Ra đề kiểm tra:   

1.1. Nhà trường tổ chức thực hiện việc ra đề kiểm tra học kỳ I cho các khối lớp 10, 11 và 12 theo đề chung toàn trường.

1.2. Việc ra đề kiểm tra học kỳ các Tổ chuyên môn thực hiện theo công văn số 1315/ SGDĐT-KTKĐ ngày 27/ 8/ 2014 về việc hướng dẫn ra đề kiểm tra, đề thi thử tốt nghiệp và xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra cấp THCS, THPT (GDPT và GDTX). Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra đã được tập huấn.

1.3. Hình thức ra đề kiểm tra:

* Khối 12:

- Hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (TN 90%- TL 10% số điểm) gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

- Hình thức tự luận gồm:  Ngữ văn.

- Các môn còn lại: giao cho Tổ trưởng lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra phù hợp.

- Các môn học ra một đề theo chương trình chuẩn. 

* Khối 11 và 10:

- Hình thức kiểm tra: giao cho các Tổ trưởng lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra phù hợp với bộ môn phụ trách. Nếu ra đề trắc nghiệm phải có ít nhất 20% số điểm dành cho phần tự luận.

- Các môn học ra một đề theo chương trình chuẩn. 

Lưu ý: Tuyệt đối các đề kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ không được ra hoàn toàn theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

1.4. Thời gian ra đề: Toán (90 phút); Ngữ văn (90 phút); các môn còn lại 45 phút.

2. Giới hạn chương trình và nội dung kiểm tra:

2.1. Giới hạn chương trình:

Tất cả các khối, môn học: học đến hết tuần thứ 15 thực học theo phân phối chương trình THPT hiện hành (học đến hết ngày 02/ 12/ 2017).

2.2. Ôn tập kiểm tra:

 Tuần 16 thực học (từ ngày 04 - 10/ 12/ 2017) sẽ thực hiện nội dung các tiết ôn tập kiểm tra học kỳ I. Đối với các bộ môn có số tiết ôn tập nhiều hơn số tiết dạy /tuần cần tổ chức ôn tập sớm hơn.

3. Thời gian kiểm tra:

- Kiểm tra học kỳ I khối 12: từ ngày 11/12 đến ngày 16/ 12/ 2017 (tuần 17).

- Kiểm tra học kỳ I khối 11 và 10: từ ngày 11/ 12 đến ngày 21/ 12/ 2017 (gồm tuần 17 và tuần 18).

- Lịch kiểm tra cụ thể:

 

 *Khối 12:

 

Ngày kiểm tra

Buổi

MÔN KIỂM TRA

Giờ     mở đề

Giờ phát đề tại phòng thi

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

Thứ hai, 11/12/2017

Sáng

NGỮ  VĂN

CÔNG NGHỆ

06g45

09g00

07g00

09g10

07g10

09g15

90ph

45ph

Thứ ba, 12/12/2017

Sáng

LỊCH  SỬ

06g45

07g00

07g10

45ph

VẬT LÝ

08g15

08g30

08g40

45ph

Thứ tư, 13/12/2017  

Sáng

ĐỊA LÝ

06g45

07g00

07g10

45ph

HÓA  HỌC

08g15

08g30

08g40

45ph

Thứ năm, 14/12/2017

Sáng

SINH  HỌC

06g45

07g00

07g10

45ph

TIẾNG ANH

08g15

08g30

08g40

45ph

Thứ sáu, 15/12/2017

Sáng

GD CÔNG DÂN

TIN HỌC

06g45

09g00

07g00

09g10

07g10

09g15

45ph

45ph

Thứ bảy, 16/12/2017

Sáng

TOÁN

06g45

07g00

07g10

90ph

         

*Khối 11 và 10:

 

Ngày kiểm tra

Buổi

MÔN KIỂM TRA

Khối

Giờ     mở đề

Giờ phát đề tại phòng thi

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

Thứ hai, 11/12/2017

Chiều

NGỮ  VĂN

TIN HỌC

11

11

13g40

 

13g55

 

14g00

 

90ph

45ph

Thứ ba, 12/12/2017

Chiều

NGỮ  VĂN

10

13g40

13g55

14g00

90ph

 TIN HỌC

10

 

 

 

45ph

Thứ tư, 13/12/2017  

Chiều

LỊCH  SỬ

VẬT LÝ  

11

11

13g40

 

13g55

 

14g00

 

45ph

45ph

Thứ năm,14/12/2017

Chiều

LỊCH  SỬ 

10

13g40

13g55

14g00

45ph

VẬT LÝ   

10

 

 

 

45ph

Thứ sáu, 15/12/2017

Chiều

 SINH  HỌC

TIẾNG ANH

11

11

13g40

 

13g55

 

14g00

 

45ph

45ph

Thứ bảy, 16/12/2017

Chiều

SINH  HỌC

TIẾNG ANH

10

10

13g40

 

13g55

 

14g00

 

45ph

45ph

Thứ hai, 18/12/2017

Chiều

ĐỊA LÝ

11

13g40

13g55

14g00

45ph

HÓA  HỌC

CÔNG NGHỆ

11

11

 

 

 

45ph

45ph

Thứ ba, 19/12/2017

Chiều

ĐỊA LÝ

 HÓA  HỌC

CÔNG NGHỆ 

10

10

10

13g40

 

 

13g55

 

 

14g00

 

 

45ph

45ph

45ph

Thứ tư, 20/12/2017

Chiều

TOÁN

11

13g40

13g55

14g00

90ph

GD CÔNG DÂN

11

 

 

 

45ph

Thứ năm, 21/12/2017

Chiều

TOÁN

GD CÔNG DÂN

10

10

13g40

 

13g55

 

14g00

 

90ph

45ph

 

- Phần nói của môn tiếng Anh (khối 11 và 10): Tổ trưởng CM thống nhất với tổ viên chủ động phân bố thời gian thực hiện.

 

4. Đối với bộ môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng- An ninh:

Do đặc thù của bộ môn nên việc tổ chức ôn tập, giới hạn chương trình và kiểm tra học kỳ I sẽ được tiến hành sớm hơn 01 tuần so với kế hoạch kiểm tra chung của toàn trường.

5. Lịch công tác:

5.1. Hạn nộp đề và đáp án kiểm tra, ma trận đề:

Hạn cuối các Tổ nộp ma trận, đề kiểm tra và đáp án các môn cho trường là ngày 02/ 12/ 2017.

 (Lưu ý: mỗi file đề kiểm tra chứa đầy đủ ma trận đề, đề kiểm tra và đáp án. Không chia các file riêng lẻ trên cùng 1 đề, đáp án và ma trận)

5.2. Tổ chức in sao đề kiểm tra:

Từ ngày 04/ 12 - 10/ 12/ 2017: in sao đề kiểm tra học kỳ I.

5.3. Từ ngày 11/ 12 đến ngày 21/ 12/ 2017:

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo đúng lịch kiểm tra các khối đã thống nhất.

- Thực hiện quy trình chấm bài kiểm tra học kỳ I.

6. Một số công việc khác:

6.1. Phương án bố trí phòng kiểm tra:

Toàn trường, học sinh được bố trí ngồi theo vần a, b, c,…với 24 em/phòng/ khối.

6.2. Chuẩn bị danh sách học sinh:

Danh sách học sinh (02 bản/phòng): Được đánh số báo danh gồm 6 chữ số, hai chữ số đầu là Mã trường số 13; các chữ số sau là thứ tự từ 0001 đến hết học sinh của từng khối.

6.3. Chấm bài kiểm tra học kỳ:

1- Tổ trưởng tổ chấm: là Tổ trưởng chuyên môn

2- Địa điểm chấm bài: tại trường

3- Thời gian chấm: Kiểm tra xong chấm ngay, giáo viên không chấm lớp mình dạy.

 Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017- 2018, trong quá trình triển khai nếu có gì vướng mắc, chưa thống nhất các tổ chuyên môn cần phản ánh lại cho nhà trường để thống nhất thực hiện. Điện thoại: 096 1111 220./.

- File đính kèm:   ke hoach kiem tra hoc ky 1 NH 2017- 2018.doc

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !