Kế hoạch phối hợp tổ chức dạy học trên truyền hình
Số ký hiệu văn bản 685/KHPH SGDĐT-ĐPTTH
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức dạy học trên truyền hình
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm 685(27.03.2020_10h22p22)_signed.pdf