Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Sở GDĐT bao gồm 03 Lãnh đạo và 04 phòng chức năng:

TT

Chức vụ

Họ và Tên

1

Lãnh đạo

Ô. Nguyễn Huệ Khải – Giám đốc

Điện thoại: 0259.3822217

Email: huekhai@ninhthuan.edu.vn

2

Ô. Nguyễn Anh Linh – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0259.3825323

Email: anhlinh@ninhthuan.edu.vn

3

Bà. Lê Thái Trường Thi – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0259.3822016

Email: truongthi@ninhthuan.edu.vn

04 PHÒNG CHỨC NĂNG TRỰC THUỘC SỞ

1

Phòng Tổ chức - Hành chính
Điện thoại: 02593.831754

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Điện thoại: 02593.831704

3

Thanh tra Sở
Điện thoại: 02593.831776

4

Phòng Nghiệp vụ dạy và học
Điện thoại: 02593.921565

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 3574
  • Trong tuần: 30219
  • Tất cả: 7337835