Thông báo kết quả Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3164/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm 3164.pdf