V/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu văn bản 2630/ SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Thái Trường Thi
Tài liệu đính kèm CV-chan-chinh-ra-soat-TTHC-lienquanSHK-SGDDT.pdf