V/v triển khai đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non năm học 2023-2024.
Số ký hiệu văn bản 1132/SGDĐT-TCHC
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non năm học 2023-2024.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm 2024-BIEU-MAU-DANH-GIA-THEO-CHUAN.rar